A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Gullsmykke

Det er funne eit gullsmykke inne på Rådhuset/Samfunnshuset den 17. november.

Den som har mista det kan ta kontakt med tenestetorget på tlf. 57665220, ved å gi ein beskrivelse på korleis smykket ser ut.