A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Godkjente listeframlegg til kommunevalet 2019

Val - logo

Valstyret har i møte 9. mai godkjent alle listeframlegga til kommunevalet i Årdal 9. september 2019.

Det er 4 parti som stiller med liste:
Arbeiderpartiet
Høgre
Senterpartiet
Raudt

Godkjente listeframlegg.