A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Gjeld ledige stillingar med frist 18. juni

Ledig stilling

Stillingar med forfall i dag den 18. juni, blir utsett til 19. juni.

Visma Enterprise  vert oppgradert, dette fører til at det ikkje går an å søka på utlyste stillingar i dag 18. juni.

Dei stillingane som har søknadsfrist i dag, vert utvida med søknadsfrist til 19. juni 2018.

I morgo er det klart att, så prøv igjen da.