A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Generell informasjon

Skredsikring av fv. 5631 ved Øyni bru

14. oktober 2020

I arbeidet med skredsikring av fv. 5631 ved Øyni bru vart arbeidet med reinsking og vegetasjonssikring ferdig tidlegare enn venta, og vegen er no open for fri ferdsel.

Planar og prosjekt

08. september 2010