Geithus forbrenningsanlegg

På grunn av vedlikehaldsarbeid vil forbrenningsanlegget vere stengt for levering av avfall fram til 16. november. I denne perioden kan restavfall og farleg avfall leverast til Sunde Resirk AS i Utladalen.