Gamleskulen brukthandel

Tek imot alt fra koppar og kar til møblar.

Gamleskulen brukthandel og aktivitetssenter minnar alle om at dei tek i mot alt av ting de ikkje har bruk for lenger,  som  td møblar, koppar, kar, glas, gamle blader, plater , hagemøbler, verkty, syklar mm.

Gamleskulen kan og hente dersom de ikkje har anledning til å levere sjølvJ

Så dersom du har planar om bruke det flotte sommarveret til ein skikkeleg opprydning på loft og kjellar og har noko til overs kan du ta kontakt med Henry på tlf 949 71 625 eller Steinar på 911 88 039.