A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

FV 53 Holsbru - Varsel om oppstart av planarbeid

Statens vegvesen og Sogn og Fjordane fylkeskommune skal i samarbeid med Årdal kommune i gang med å lage ein detaljreguleringsplan.
Tiltaket går ut på å legge fylkesvegen ut på massedeponi etter kraftutbygging og på utsida av den eksisterande Holsbrutunnelen.

Statens vegvesen og Sogn og Fjordane fylkeskommune skal i samarbeid med Årdal kommune i gang med å lage ein detaljreguleringsplan for nemnde prosjektet, og ber om innsepel.

Statens vegvesen og Årdal kommune har vurdert at tiltaket ikkje utløyser krav om konsekvensutrednign, jfr. Forskrift og konsekvensutredninger for planer etter plan og bygningsloven.

Dokumentet frå Statens vegvesen finn ein her:

Ber om synspunkt, innspel eller andre relevante opplysningar innan 27. september 2017.

Synspunkt og innspel sendast til:
Statens vegvesen Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

eller e-post til firmapost-vest@vegvesen.no

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Bente Øyre på tlf. 57655754 eller på epost: bente.oyre@vegvesen.no

Meir informasjon er tilgjengeleg på www.vegvesen.no/vegprosjekter