Framside

Koronavirus_231x165

Barnehagane og skulane går attende til ordinær opningstid 2.juni.

Regjeringa har letta på smittevernstiltaka og av den grunn går Årdal kommune attende til ordinær opningstid i barnehage og skule inkludert SFO frå og med tysdag 2.juni.

 

2020-05-29
Koronavirus_231x165

Mellombelse endringar i dokumentasjonskrav ved fråvær av helsemessige årsaker

I samband med korona-virus utfordringa, er det no gjort mellombelse endringar i høve dokumentasjonskrav ved fråvær, Utdanningsdirektoratet har sendt ut følgjande informasjon.

2020-03-06
Innsamling akt

Innsamling av pengar til Barnehjelp Afrika på aktivitetsdagen til småskulen

Elevrådsrepresentantar frå 2. klasse overrekkjer innsamla pengar, 3 839 kr, til lærarkontakten for solidaritetsarbeidet, Monica Vigdal.

2019-06-21
Powered by CustomPublish AS