Framsida

IMG_20201030_084759[1]

Flott og meiningsfull dekorasjon

Stundom vert det laga ein del elevarbeid som prydar veggane på skulen vår. Det kan vere trearbeid, individuelt arbeid eller noko elavar har laga i fellesskap.

2020-11-13
20201013_131016[1]

Brukarundersøkingar 2020

Denne hausten skal skulane i Årdal gjennomføre brukarundersøkingar på alle nivå. I praksis vil dette seie at elevar, føresette og lærarar skal ta del i kvar si undersøking. Desse vert gjennomførde i løpet av november månad.

2020-10-13
Busselevar

Busstreiken avblåst

Skulen har fått melding frå Tide Sogn om at all skuleskyss heim vil gå som normalt frå klokka 13.10 i dag, torsdag 01.10.2020

2020-10-01
Powered by CustomPublish AS