A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Framdrift utskifting av ventilasjonsanlegg i Årdalshallen!

Årdalshallen2

Arbeidet med utskifting av ventilasjonsanlegget i symjehallen går som planlagt.

Innregulering av nye ventilasjonsanlegget startar i veke 2.

FDV tek sikte på å opne symjehallen Fredag 12.01.2018 
For att anlegget skal opnast,  lyt prøvar av badevatnet verte godkjende.  

Me kjem attende med informasjon om opningstider.

Tekniske Tenester FDV