A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Fotoutstilling "Det norske biblioteket"

På torget i Øvre Årdal finn ein fotoutstillinga "Det norske biblioteket" av Jo Straube. Jo har reist rundt i Noreg og fotografert meir enn 200 folkebibliotek. 
Fotoprosjektet tek tak i kva biblioteket er i dag og kva det er i ferd med å verta. 

Utstillinga står på ute på torget til og med søndag 5. august. Velkomen!