A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte tysdag 28. januar

Formannskapet har møte tysdag 28. januar i kommunestyresalen. 

Saker som skal handsamast er:

Snøscooter - ervermessig transport (leigekøyring 2014-2016)
Ferjeruter Indre Sogn
Frikjøp for å gjere fagforeiningsarbeid for Fagforbundet
Oppfølging kutt i kultur og fritid
Prosjektrapport Omsorg i fokus
Forprosjekt for Sogn lokalmedisinske senter

Sakene er lagt ut med vedlegg.