A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 8. mars

Formannskapet har møte tysdag 8. mars kl. 12.00.

Dagen startar med offisiell opning av dagsenteret for heimebuande demente på Årdal sjukeheim kl. 11.30.

Formannskapsmøtet skal vere i møterom i kjellaren på Årdal sjukheim.

Sakliste (gå på lenkja så får du tilgang til saksdokument og vedlegg).

012/16

Godkjenning og signering av møteprotokoll

 

013/16

Uttale- Søknad om planendring Offerdal Kraftverk AS

 

014/16

Kommunal planstrategi 2016 - 2020 for Årdal kommune

 

015/16

Detaljreguleringsplan for Jens Davidsons veg og Verksvegen, Øvre Årdal

 

016/16

Endring av Vedtekter for barnehagane i Årdal

 

017/16

Kommunereforma - ein statusrapport pr. februar 2016

 

018/16

Samlokalisering av helsetenester - Sluttrapport

 

019/16

Låneopptak - investeringar VAR

 

020/16

Tilskot til entreprenørskapsmesse i Årdal

 

021/16

Nytt inntektssystem i kommunane - høyringsuttale

 

022/16

Årsmelding 2015 - Næringsfondet (kraftfondet)

 

023/16

Vidare drift av overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane

 

024/16

Søknad om godkjenning av lokale i Årdalssenteret for AS Vinmonopolet

 

025/16

Namnesak 2015/5 Naddvik/Natvik, Ofredal/Offerdal m. fl. i Årdal kommune

 

026/16

Hovudbankavtale

Ikkje offentleg