A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 7. februar

kommunevapen-logo til kredinor_225x281

Formannskapet har sitt første møte i 2017, tysdag 7. februar kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Saker som er på saklista er;

001/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
002/17 Referatsaker
           - Oversendelse av vedtak - klag over Datatilsynets overtredelsesgebyr
           - Takkebrev pengegåve MR ved Lærdal sjukehus
           - Avtale om konsertsamarbeid mellom Hugin Musikkforum og Årdal kommune
           - Innføring av eigendeler for fysioterapi
003/17 Tildelingskriterier - Etablering og drift av breibandnett øvre Seimsdal og Fardalen
004/17 Høyring - Regionalplan for Sogn regionråd 2017-2020
005/17 Reglement for delegering av avgjerdsrett
006/17 Økonomireglement
007/17 Innkjøpsreglement
008/17 Søknad om salsløyve - Årdalstangen Mat AS
009/17 Utbyggingsavtale - Detaljreguleringsplan for Jens Davidsons veg og Verksvegen
010/17 Detaljreguleringsplan for Sløbakken - Slutthandsaming
011/17 Nærpolitireforma - Lokal struktur i politidistrikta - Klage på politidirektøren sitt vedtak
012/17 Økonomisk støtte til Årdal Vidaregåande skule
013/17 Busetjing av flyktningar 2017
014/17 Fordeling av budsjettposten mindre investeringar
015/17 Kai Årdalstangen
016/17 Innbyggjarundersøking 2016 - resultatpresentasjon og vidare oppfølging