A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 3. desember

Tysdag 3. desember kl. 12.00 er det formannskapet sitt siste møte i 2013.

Dei skal mellom anna handsame forslag til budsjett 2014 og økonomi og handlingsplan for 2014-2017 før utlegging på høyring.

Sakene som skal opp til handsaming finn du i møteportalen