A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 12. juni

Formannskapet har siste møte før ferien tysdag 12. juni i kommunestyresalen kl. 12.00.

Kommunestyret har sitt siste møte 21 .juni.

Saker som skal handsamast er: 
061/18 Godkjenning og signering av møteprotokoll
062/18 Referatsaker
063/18 Delegerte plan- og byggesaker
064/18 Kommuneplan for Årdal kommune - Samfunnsdelen
065/18 Politisk organisering
066/18 Planprogram helse og omsorgsplan Årdal kommune 2018-2026
067/18 Revidert budsjett 2018
068/18 Søknad om økonomisk støtte til nytt plateprosjekt
069/18 Økonomisk stønad til Målrock 2018
070/18 SMIL-midlar 2018 - Spesielle miljøtiltak i jordbruket - tildeling av midlar
071/18 Oppfølging av vedtak om drift av friluftsbadet på Årdalstangen 2019
072/18 Omorganisering i helse og omsorg

Saker med vedlegg.