A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskap, ordførar og varaordførar på plass

Etter litt dramatikk i samband med val av formannskap, har det nye kommunestyret konstituert seg.


Arild Ingar Lægreid, AP, er valgt som ordførar og Sandra Opheim, MDG, er valgt som varaordførar.

Formannskap 2015 - 2019
1. Arild Ingar Lægreid, AP
2. Sandra Opheim, MDG
3. Marie-Helene H. Brandsdal, AP
4. Hilmar Høl, AP
5. Aleksander Øren Heen, SP
6. Thomas Norheim Moen, SP
7. Hilde Horpen, SP

Vara Arbeiderpartiet:
1. Ørjan Stedje Ylvisåker
2. Anne Kauppi
3. Sigmund Solvoll
4. Morten Skarsbø
5. Olav Nese
6. Siv Bakken

Vara Senterpartiet:
1. Erling Offerdal
2. Bjørn Havro
3. Trude Klingenberg
4. Helge Øvstetun
5. Ole Bjarne Hovland