A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskap og kommunestyremøte i veke 22

Formannskapet har møte tysdag 26. mai kl. 12.00 og Kommunestyret har møte torsdag 28. mai kl. 12.00.


Formannskapet har fylgjande saker til handsaming:

047/15    Godkjenning og signering av møteprotokoll    
048/15    Delegert landbruk    
049/15    Delegerte byggesaker    
050/15    Dispensasjon frå formål i reguleringsplan - Svalheim gard    
051/15    Dispensasjon frå reguleringsplanformål - Gapahuk på Ytre Moa    
052/15    Oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø (Kulturminneplan) med planprogram    
053/15    Uttale til avgrensa høyring - Tilleggsutgreiingar, Offerdal Kraftverk AS    
054/15    Kommunekomite - TV aksjonen 2015    
055/15    Tilskot til Målrockfestivalen 2015    
056/15    Tildeling av kulturmidlar 2015    
057/15    Salsløyve for øl - Bunnpris Øvre Årdal    
058/15    Søknad om serveringsløyve - Tya Bakeri AS    
059/15    Søknad om skjenkeløyve - Tya Bakeri AS    
060/15    Omstillingsprosjektet - fordeling av nedtak på tenesteområde    
061/15    Revidert budsjett 2015    
062/15    Kjøp av bustader ikkje offentleg

Kommunestyret har desse sakene til handsaming:

027/15    Godkjenning og signering av møteprotokoll    
028/15    Tilskot til Målrockfestivalen 2015    
029/15    Omstillingsprosjektet - fordeling av nedtak på tenesteområde    
030/15    Revidert budsjett 2015    
031/15    Uttale til avgrensa høyring - Tilleggsutgreiingar, Offerdal Kraftverk AS    
032/15    Kommunal tariff    Ikkje offentleg
033/15    Kjøp av bustader   Ikkje offentleg