A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Bål

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark.

Båltenning er ein del av allemannsretten i Norge. Det betyr imidlertid ikkje at det alltid er lov å brenne bål, eller at bål kan tennast under alle forhold.

Det kan derfor vera lurt å setta seg inn i reglane om bålbrenning, og å læra seg kordan ein kan brenna bål på ein trygg måte.

Deler av året er det forbudt å brenna, forbudet står i 
forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging, som blei satt i kraft 1. januar 2016. Forskriften opnar for at vi kan nyte bålets gleder også når det er bart på bakken, i § 3 står "Det er likevel tillatt å gjera opp ild der det åpenbart ikkje kan medføre brann". Unntaket gjelder for eksempel etablerte bålplasser og andre stadar som er heilt trygge.

Er du i tvil er det bedre å stå over bålbrenningen.

https://lovdata.no/artikkel/forbud_mot_a_brenne_bal_i_skog_og_mark/1900