A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Sjølvbetjening

Folkehelsearbeid

Kommunalsjef Rigmor Svanberg
Kommunalsjef Rigmor Svanberg

Folkehelsekommunen Årdal

Årdal teikna partnarskapsavtale for folkehelse med Sogn og Fjordane Fylkeskommune i 2005.

Folkehelseplanen er delt inn slik:

  • 1. Rus
  • 2. Fysisk aktivitet
  • 3. Kosthald og ernæring
  • 4. Aktive levande inkluderande lokalsamfunn
  • 5. Skader og ulukker

Folkehelsearbeidet ligg under paraplyen ÅRDAL TENK TRYGGLEIK

Kontaktperson Folkehelsekordinator Rigmor Svanberg
Telefon: 948 24 046
E-post: rigmor.svanberg@ardal.kommune.no

Kontorstad:
Statsråd Evensensveg 4, 3 etg.
6885 Årdalstangen