A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Førebu deg til uværet "Tor"

Direktoratet for samfunnstryggleik- og beredskap (DSB), politiet og andre naudetatar har gått ut med klare råd om kva du bør gjere for å trygge deg sjølv. Årdal kommune ber innbyggarane vise varsemd og gjere naudsynte tiltak.


Bitt fast lause gjenstandar og sikre alt som kan bli tekne av vinden (trampoliner, hagemøbler m.m.).
Ikkje utsett deg sjølv og andre for fare.

Kommuneleiinga føl utviklinga på uværet "Tor" nøye og værprognosane viser at ettermiddag/kveld vil gje mykje vind her i Årdal og i fjellet.

Teknisk vakt mobiltlf 918 57 966

Fylkesmannen har sendt ut varsel til kommunane i fylket.