A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Fjern snø framfor bosspann

Det har komme litt snø siste dagane og det skapar utfordring med å få tak i bosspann og tilkomst til desse. Teknisk ber derfor om at det vert måka snø rundt bosspann/kontainer så det vert mulig å kome til med bossbilen.