A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Fjellreinsk og sikring på Fv 53 Årdalstangen - Naddvik

Det vert utført arbeid på strekninga frå 13. mai - 1. oktober

Det skal utførast fjellsikring som inneber reinsk, bolting, oppsetting av fanggjerde og reparasjon av issikringsnett.

Trafikken blir avikla med kolonnekøyring med ledebil. Manuell dirigering.

Gåande og syklande vil bli skyssa med ledebil.