A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Skredsikring/Finnsåsen (Hydro)

Finnsåsen

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Finnsåsen (Hydro)

Tiltaksnr

  19

Profiler

 

Kart

Skredsikring Finnsåsen

Lengde

 

Høgde

 

Byggeår

 

Føremål

 

Oppbygging

 

Kostnad

 

Tilkomst

 

Bilete

Rapport 3

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2006 - 2010 - 2014 osv

 

Saksnr

 05/230

 

Geolograpportar:

Rapport 1 (1992)

Rapport 2 (2004)

Rapport 3 (2006)

Rapport 4 (2007)

Tips ein ven Skriv ut