A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Born og familie/Barnehage/Ferie og fritid

Barnehageruta 2019 - 2020

19. februar 2019

Alle barn skal ha minst fire veker ferie i barnehageåret. Tre veker samanhengande ferie skal avviklast i perioden 1. juni og fram til planleggingsdagane 15. og 16. august. Planleggingsdagane vert ikkje rekna som ferie.

Barnehageruta 2018 - 2019

07. februar 2017

Alle barn skal ha minst fire veker ferie i barnehageåret. Tre veker samanhengande ferie skal avviklast i perioden 1. juni og fram til planleggingsdagane 16. og 17. august. Planleggingsdagane vert ikkje rekna som ferie.

AUGUST 16. og 17. er planleggingsdagar og barnehagen er stengt (skulefri).
20. er fyrste barnehagedag i nytt barnehageår.
SEPTEMBER  
OKTOBER  8. er planleggingsdag og barnehagen er stengt
(skulen sin haustferie veke 41)
NOVEMBER  
DESEMBER 24.12. og 31.12. er barnehagen stengt
JANUAR  
FEBRUAR 20. er planleggingsdag, barnehagen stengt
(skulen sin vinterferie veke 8)
MARS  
APRIL 17. april, onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt
MAI

31. er planleggingsdag og barnehagen er stengt
(skulefri)
Onsdag 1. mai, fredag 17. og torsdag 30. Kristi himmelfartsdag - er barnehagen stengt

JUNI 10. juni, 2. pinsedag er barnehagen stengt
JULI