A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Fellingskvoter for villrein 2015

Sogn og Fjordane villreinnemnd har gjort vedtak om fellingskvote i 5 villreinområde i fylket.


I   Vedtaksbrev frå Sogn og Fjordane villreinnemnd kan de lesa om vedtekne fellingskvoter for villrein 2015 i Vest-Jotunheimen og Årdal/Lærdal.

I tillegg finn du informasjon om fellingskvoter i  Vedtaksbrev frå Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet.