A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Feiing av vegane er starta

Tekniske tenester er begynt å feia vegane for grus.

Arbeidet er starta på Hæreidssida på Årdalstangen og vegane vil bli feia fortløpande både på Tangen og i Øvre.