Familievernkontoret har kontordagar på helsestasjonen i Årdal

Familievernkontoret tilbyr hjelp til alle typar utfordringar i familiar. Hjelpa er gratis.
 I 2018 blir familievernkontoret å treffa annakvar mandag i partalsveker.

Foreldre kan sjølve ta kontakt.
Lege, helsestasjon, PPT, barnehage, skule eller barnevern kan hjelpa til med å formidla kontakt.

Ta gjerne kontakt på tlf 466 19 280 eller e-post: familiekontora.sunnfjord-sogn@bufetat.no