A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Etterlysing

Av og til får me att dvd-ar eller lydbøker som manglar noko av innhaldet, me ville verte svært glade om nokon kom innom med:

Charlie og sjokoladefabrikken - Tim Burton sin utgåve med Johnny Depp som Willy Wonka  - manglar dvd nr 1