A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ergo- og fysioterapitenesta er flytta til Åbo

Ergo- og fysioterapitenesta er flytta til Åbo- Flotavegen 2 i Øvre Årdal.

Dei er no å treffa kun på mobiltelefon med følgande nummer:

Heidi Skeie, avd.leiar/ergo - 99366881
Inger Karlsen, ergoterapeut - 48896505
Grytsje Kooistra, fysioterapeut - 95903034
Turnusfysioterapeut - 97689603

Barnefysioterapeut:
Karianne Gudvangen byrjar i stillinga 3 august. Ho vil midlertid være på Gamleskulen og skal til Helsehuset når det er ombygd.
Mob: 99224839

Høyreapparat – hjelp og råd + kjøp av batteri
Patricia Seglem Lægreid blir å treffe på Eldresenteret på Tangen
mandager kl 11.30-12.30