Endringar i legetenesta og dei private fysioterapeutane

Lege1

Informasjon om endringar i helsesektoren.

Fastlegar
Frå 1. september har Årdal fått ny fastlegeheimel som ALIS (allmennlege i spesialisering) der Sameha Aslam er tilsett, ho er tidlegare turnuslege i kommunen.

Rosa Sayed har permisjon og Walther Redisch som har vore turnuslege har avtale som vikar i hennar praksis.
Hicham Safiani har eit års permisjon for å få eitt års praksis som LIS (lege i spesialisering), Bjørn Fred fortset som vikar ut november.

Elles er dei andre fastlegane som før:
Bjarte Hove
Henrik Hartman – Thim
Mogolodi M. Mazong
Tarique Sikder

Turnuslege fram til 1.mars 2018 er Helge Fagerheim Bugge.

Private fysioterapeutar:
Kristine Lekang Øvstetun overtar praksisen til Elizabeth Bell frå 16.oktober i Storevegen 44, Øvre Årdal. Fram til då er Martin Gimmestad Akse vikar.