Endring i telefoniløysinga til kommunen frå måndag 03. juni

telefon

Kommunen går over til ny mobiloperatør og sentralbordløysing 3. juni kl. 10.00.

Det vil ikkje bli endring på telefonnummer, og hovudnummeret til kommunen vil framleis vere 57 66 50 00.

Ved overgangen kan det vera at vi ikkje kan svara i ein kort periode denne dagen.

På legekontoret vert telefonen stengd mellom kl. 09.30 og fram til kl. 13.00 måndag 03. juni.
Dersom hjelpa ikkje kan vente ring Legevakt 116117, eller 113 om det er akutt og står om liv.