A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Eldresenteret i Øvre Årdal - førebels stengt

Stengt.jpg

Eldresenteret i Øvre Årdal vert førebels stengt i 14 dagar. 

Ny vurdering 30. november.

Gjeld også eldretrim og seniordans.

Med venleg helsing
Brukarrådet