A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ekstraordinær bandtvang - utvida bandtvang i villreinområde

Hundeband

Årdal og Lærdal kommunar har innført ekstraordinær bandtvang gjeldande frå 14. februar 2017.

Årdal kommune gjev med heimel i Lov om hundehold § 6 f) og Forskrift om utvida bandtvang for hund i Årdal kommune § 6 pålegg om ekstraordinært utvida bandtvang i villreinområda Vest-Jotunheimen og Årdal – Lærdal. Bandtvangen gjeld i villreinen sitt beite, leveområde og i skogane omkring frå 14.2.2017 til og med 31.4.2017. 

Tips ein ven Skriv ut