A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Born og familie/Barnehage/Einehaugen barnehage

Einehaugen Barnehage

Einehaugen barnehage er plassert på "Cuba" tett attmed Tangen skule med kort avstand til sentrum og friområder i nærmiljøet.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Barnehagen opna 01.mars 2002 og er ein arkitekt teikna barnehage med gode rom og eit flott uteområde.
Einehaugen barnehage har fire avdelingar for aldersgruppa 1-6 år.
Skolma  1- 3 år
Lysa   1-3 år
Gropa   3-5 år
Brekka   5-6 år

Satsingsområde:
Me har fokus på uteliv og uteaktivitetar og har i dei siste åra jobba med fagområde kropp, rørsle og helse. Me har laga til ein flott uteplass like ved barnehagen.
Me legg vekt på tryggleik, humor og god omsorg. Barnehagen skal gje borna  gode og positive opplevingar i lag med andre born og vaksne.

KONTAKTINFORMASJON
Einehaugen  barnehage 
Vollevegen 9 
6885 Årdalstangen 
 
Styrar: Solveig Hunshammer 
Telefon: 45 87 93 37 
E-post: shu@ardal.kommune.no 

Tips ein ven Skriv ut