A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Eigedomsskatt 2017

Eigedomsskatt

Liste over utskriven eigedomsskatt for Årdal, året 2017, er utlagt til offentlig ettersyn på Tenestetorget i Rådhuset, Årdalstangen i 3 veker frå 02.02.2017.

Eigedomsskatt er utlikna med kr. 7,-  pr. 1.000,- av takstsummen for vanlege eigedommar, kr. 4,- pr. 1.000,- av takstsummen for jordbruk og kr. 7,- pr. 1.000,- for verk og eigedommar utanfor tettstadane.

Nytt av i år er at eigedomsskatt og kommunale avgifter er på same fakturaen, og blir fakturert i 4 terminar. Forfall 16.02., 16.05., 16.08. og 16.11.


- Eigedomsskattetakstnemda -