A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Eigedomsskatt 2016

Liste over utskriven eigedomsskatt for Årdal, året 2016, er utlagt til offentlig ettersyn på Tenestetorget i Rådhuset, Årdalstangen i 3 veker frå 24.02.2016.


Eigedomsskatt er utlikna med kr. 7,-  pr. 1.000,- av takstsummen for vanlege eigedommar, kr. 4,- pr. 1.000,- av takstsummen for jordbruk  og kr. 7,- pr. 1.000,- for verk og eigedommar utanfor tettstadane.

Den utskrivne eigedomsskatten forfell til betaling 16.03.2016.

 


- Eigedomsskattetakstnemda -