A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Du er ein del av norges beredskap

Eigen beredskap

For å styrka beredskapen i samfunnet oppfordrar DSB alle til å væra forberedt på å klara seg sjølv i tre dager. Denne veka får du ei brosjyre i posten med konkrete forslag til kva du bør ha i hus.

Er du forberedt?

Kva gjer du viss straumen skulle bli vekke i flere dagar, mobilnettet sluttar å virk, eller det ikkJe er vatn i springen? 

Sjølv om Norge er blant verdens tryggaste land, og alt tyder på at vi også vil være det i tida som kjem, er det lurt å væra beredt viss noko uforutsatt skulle skje. 

Dei grunnleggande behova som må dekkast dei første tre døgnene av ei krise, er varme, drikke, mat, legemidlar, hygiene og informasjon. I brosjyra du får i postkassa i desse dagar, og på sikkerhverdag.no, finn du konkrete forslag til kva du alltid bør ha i heimen din.

Du er ein del av Norges beredskap
I høst har DSB, i samarbeid med Oslo kommune, lansert kampanjen "Du er en del av Norges beredskap". Hensikten er å styrka bevisstheita og kunnskapen om eigenberedskap i befolkninga.

Hovedinnhaldet i kampanjen er konkrete råd om kva folk kan gjera for å forbereda seg best mulig viss noko skulle skje med kritiske samfunnsfunksjonar – som strøm, mobilnett, internett, transport, vatn og avlaup.
¬- Vi ber deg tenka gjennom kva som kan skje der du bur, hkordan du og dei rundt deg kan bli ramma, og kordann de kan håndtera det. Vær forberedt på at du og din familie skal klar dykk sjølv i minst tre dagar, sier direktør i DSB, Cecilie Daae.

Kvifor kampanje no?
DSBs befolkningsundersøkelse viser at innbyggjarane er lite forberedt på ei krise der mange mistar strøm eller vatn, eller om det skulle bli vanskeligare å få tak i nødvendige varer.

Norge er eit svært trygt land, men også vi kan bli ramma av naturhendelsar, ulykker, sabotasje, tekniske problemar, terror, sikkerhetspolitisk krise eller krig. Sjølv om sannsynlegheita for at du blir ramma er lav, er det lurt å væra forberedt. Ofte er det ikkje så mykje som skal til. Mange av oss har allerede ein god del av det vi trenger for å klara oss sjølv i nokon dager. 

- Når samfunnet rammast av ein stor hendelse eller krise, må hjelpa først ut til dei som treng det aller mest. Jo fleire av oss som er i stand til å ta vare på oss sjølv og hjelpa dei rundt oss ved ein hendelse, jo bedre rusta står vi som samfunn, sier Daae.