A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Sjølvbetjening/Digitalt planarkiv

Digitalt planarkiv

I 2009 fekk kommunane i Sogn regionråd støtte frå Fylkesmannen for å gjennomføre eit prosjekt for å få eit digitalt planregister på plass. Kommunane i Indre Sogn er dei første i fylket som har på plass eit digitalt planregister.

Eit digitalt planregister lettar forvaltningsarbeidet i kommunane og har stor informasjonsverdi for publikum og for næringslivet. All data er tilgjengeleg på www.sognekart.no.
Sogn regionråd fekk fornyingsmidlar frå fylkesmannen til å gjennomføra prosjektet. Kommunane har lagt inn over 650 planar i kartportalen.
Eit digitalt planregister stiller store krav til kompetanse om digitale metodar og teknisk dataforvaltning i kommunane. Etablering og vedlikehald av eit planregister eignar seg derfor godt for eit kommunalt samarbeid. Vi skal no setja inn ressursar på å ajourføra og vidareutvikla eksisterande register.

Rettleiing i bruk av registeret