A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Digikort

Me har kjøpt inn eit utval digikort for digi-spelar.

Kvart digikort inneheld ei eller fleire lydbøker for vaksne.

Digikortet har omtrent same format som eit bankkort, og vert festa magnetiske på baksida av digi-spelaren. For å bruke digikort må du kjøpe ein digi-spelar.

Digispiller