A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Det er fortsatt forbud mot bruk av open eld. Forbodet gjeld også bruk av alle typar grill og bålpanne.

Grilling

Sol og varme har gjort det turt og det er stor brannfare. All bruk av åpen eld/bålbrenning og alle typar grillar er derfor forbudt i Årdal kommune fram til ny
melding kjem. 
Forbudet gjeld og på offentlege samlingsplassar.

Det er framleis lov å bruke grill i eigen hage, men her må ein ta førehandsreglar for å unngå at elden spreier seg. Her bør ein ha husbrannslange, handslukkar
eller bøtter med vatn i beredskap.

Forbodet vert gjeldande til det er kome naudsynt nedbør, slik at brannfaren er redusert til eit aksptabelt nivå.
Me viser ellers til aktsemdsplikta i lovverket.