A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Desse har søkt på stillinga som Rådmann

Rådmann Olve Fossedal går av med pensjon i september, og arbeidet er starta med å tilsetja ny rådmann.

Det kom inn seks søknader til stillinga og desse har søkt:

Namn Alder Poststad Yrkestittel
Mette Hestetun Berg 49 år Øvre Årdal Leiar for NAV Årdal
Geir Hansen 47 år Årdalstangen Leiar økonomistab - Årdal kommune
Hans Pari 40 år Øvre Årdal Project Engineer
Stig Stark-Johansen 56 år Eidsvågneset Direktør i Museum Vest
Tommy-Renè Stordal 33 år Ryfoss Etatsjef
John-Haakon Wendt 57 år Stavanger Personalsjef