Endring av fastlegar ved Årdal legekontor

Doktor_200x214

Mogolodi Moses Mazongo slutta som fastlege 30.09.19 og Saleh Noshie tok over lista hans frå 01.10.19
Tarique Sikder sluttar som fastlege frå 30.11.19 og Mark Popescu tek over lista hans frå 01.12.19.