A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

20. September - Sylfest Lomheim held føredraget «Korleis går det med norsken?»

20. September : Sylfest Lomheim held føredraget «Korleis går det med norsken?» kl 19:00 på Tya bakeri. Baren er open.