Innkomne listeframlegg til kommunevalet 2019 i Årdal

4 parti har levert inn listeframlegg.

Her er dei 4 partia:

Listeframlegg frå Årdal Arbeiderparti

Listeframlegg frå Høgre

Listeframlegg frå Senterpartiet

Listeframlegg frå Raudt