A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Fv 53 Øvre Årdal bom - Holsbrutunnelen, på strekningen Tyin - Årdal i Sogn og Fjordane

Stengt

Stenger fv 53 mellom Øvre Årdal og Holsbru i 3 dagar i veke 44.
Stengt på grunn av vedlikehaldsarbeid i periodane: Gjeld dagleg frå tysdag 30. oktober 2018 kl. 0800 til torsdag 1. november kl. 1800.
Anbefalt omkøyring via Rv 5 og Ev 16. Stengt i Jåteli.

I forbindelse med forberedande arbeid før bygging av ny tunnel i Ljoteli (oppstart 2019). Vegen vil være heilt stengt dei nemnde dagane mellom klokka 08.00 og 18.00.
Vegen blir stengt av sikkerheitsmessige hensyn.

Det blir opna opp for bussar i rute.

Trafikkmeldinga frå vegvesen.