A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Åpent foredrag om friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Den Norske Turistforening

DNT Årdal med Eirik Dahl inviterer til eit åpent foredrag 05. november 2018 kl. 17.00. Fokuset er på friluftsliv for utviklingshemmede.

TEMA:

  • FTU appen
  • Korleis jobbe med utviklingshemmede i friluft
  • Korleis bidra og kva kan ein gjere ute
  • Friluftsliv som sosial arena
  • Betydinga av kommunikasjon

Foredraget skal gi kunnskap og motivasjon for vidare arbeid. 
Fint om du seier i frå om du kjem på tlf: 99 22 48 39 eller til karianne.gudvangen@ardal.kommune.no
 

Arrangør:
Den norske turistforening