A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Straumutkopling i Fardalen i Øvre Årdal

straum Årdal Energi

På grunn av arbeid på Årdal Energi sitt elektriske distribusjonsnett, vert straumen utkopla hjå dykk, Fredag den 07.07.2018 frå kl. 08.30 til kl. 14.30.

Straumen kan bli innkopla tidlegare, så nettet må sjåast på som straumførande i heile utkoplingsperioden
 
Utkoplingsområde
 
https://twitter.com/Ardalenerginett
  
Ved spørsmål ta kontakt med Jan Stian Smedegård på tlf. 48031258.