Jegermøter hjort- og elgjakta 2017 i ÅLA

hjortebukk

Det vert arrangert informasjonsmøte for jegrar i Årdal, Lærdal og Aurland i august.

  • Lærdal tysdag 15. aug kl 19.00 på Villakssenteret
  • Aurland onsdag 15. aug kl 19.00 på Trudvang kino
  • Årdal torsdag 17. aug kl 19.00 i kommunestyresalen på rådhuset.

Program

1900-1915 Velkommen v. lokal forvaltning

1915-2000 Skrantesjuke, kartlegging og prøvetakingsregime v. Christer Rolandsen (NINA)

2000-2015 Kaffi

2015-2100 Soneforskrift/sentral forskrift om skrantesjuke v. Nils Martin Fjær (Mattilsynet)
                  Opplæring i prøvetaking av hjort/elg

2100-         Utlevering av materiell


Vel møtt!