A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Årsmelding 2015 for felles landbrukskontor ÅLA

Kommunane Årdal, Lærdal og Aurland har avtale om administrativt vertskommune-samarbeid om Felles Landbrukskontor. Lærdal kommune er vertskommune og avtalen gjeld samarbeid mellom kommunane om utføring av kommunale oppgåver knytt til landbruks-forvaltninga i kommunane.